Je zakázáno manipulovat po asfaltové ploše s předměty, které ji poškozují a znečišťují.

Po ukončení hry je vyžadováno odklizení všech předmětů (branky, překážky na skateboard, …).

Všechny osoby využívající toto hřiště jsou povinny přizpůsobit své chování provoznímu řádu sportovišť.

Provozní řád Sportovního areálu Blanice

V objektu se nacházejí sprchy pro veřejnost, kterých je možno za úplatu využít.