Nový přístup do areálu

22.04.2015 | Aktuality

Probíhá výstavba nového chodníku, spojujícího areál s MEVPISem.

Abychom zpřístupnili areál také ze strany střediska FROV JU MEVPIS a ulice Na Valše, probíhá v současnosti výstavba nové přístupové cesty, vedoucí okolo plotu ke kurtům do areálu.