Hřiště je vybaveno sítí, rakety a míčky je možné zapůjčit (o vydání žádejte v Restauraci v areálu).

Na začátku hry je třeba si hřiště nakropit (dle potřeby) a nalajnovat.Po ukončení hry je vyžadováno srovnat povrch plochy (nerovnosti) hrablem, poté zamést koštětem/sítí.

Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodné obuvi (vyloučen je výrazný vzorek na podrážce, kopačky, joggingová obuv apod.). Všechny osoby využívající tato hřiště jsou povinny přizpůsobit své chování provoznímu řádu sportovišť.

Provozní řád Sportovního areálu Blanice

V objektu se nacházejí sprchy pro veřejnost, kterých je možno za úplatu využít.